Rada Pedagogiczna w Roku Szkolnym 2016/2017

Dyrektor Gimnazjum: mgr Zygmunt Tarnacki

Nazwisko i imie nauczyciela
Nauczany przedmiot
Darkowska Barbara język polski, WDŻ
Stryjecka Teresa język polski, technika
Kraużlis Danuta matematyka
Zimińska Wiesława biologia, sztuka, zajęcia artystyczne
Jęczelewska Halina historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
Tarnacki Zygmunt historia
ks.Cieślukowski Maciej religia
ks.Guzowski Łukasz religia
Szymanowska Halina fizyka, matematyka
Wiesława Tauber język niemiecki, informatyka
Miller Marta język angielski
Zimińska Helena geografia, matematyka
Modzelewska Elżbieta chemia
Miller Sebastian wychowanie fizyczne, WOS
Graczewski Andrzej wychowanie fizyczne
Zalewska Zofia bibliotekarz
Rejkiewicz Jolanta pedagog szkolny
Zawadzka Marzanna zajęcia świetlicowe